top of page

Stjórn og varastjórn 2024-2025

Í stjórn á hverjum tíma eru 7 í aðalstjórn og 3 í varastjórn. Hver stjórnarliði er kosinn til þriggja ára í senn. Hver varastjórnarliði er kosinn til 1 árs í senn. Stjórnarfólk skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Hlutverkin skiptast í formann, gjaldkera, ritara, varaformann og 3 meðstjórnendur. Erindi til stjórnar SE er hægt að senda á netfangið stjorn@kjarnaskogur.is.

Call 

123-456-7890 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page